ANTRINIO DIZAINO AKSELERATORIUS, I ciklas: fotodienoraštis - TEXTALE

ANTRINIO DIZAINO AKSELERATORIUS, I ciklas: fotodienoraštis

6 intensyvios savaitės | 20 grupinių užsiėmimų | Mentorių konsultacijos ir individualaus darbas | 18 skirtingų lektorių, mentorių, programos koordinatorių | Unikali galimybė NEMOKAMAI pasiruošti visus namų darbus, kurie būtini kuriant socialinio verslo startuolį! I ANTRINIO DIZAINO AKSELERATORIUS CIKLAS ĮGYVENDINTAS.

Antrinio dizaino akseleratorius organizuojamas įgyvendinant Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Socialinis verslas – pirmi žingsniai kartu“.

Programa orientuota į ekonomiškai neaktyvius tikslinių Vilniaus teritorijų gyventojus, kurie, neturėdami patirties dizaino ir gamybos lauke, turi tikslą vystyti socialinio verslo idėjas, inovatyvius taisymo, atnaujinimo, dalinimosi veiklų modelius, kurti ir realizuoti antrinio dizaino gaminius, prisidedant prie žiedinės ekonomikos.

Pirmiausia, Antrinio dizaino akseleratoriaus programoje dalyviai susipažįsta su veiklos lauku, problematika ir galimybėmis, apžvelgiant platų spektrą įnovatyvių veiklų ir įkvepiančių pavyzdžių. Vėliau, jungiant teorinius ir praktinius užsiėmimus, akseleratoriaus dalyviai įsitraukia į visas smulkaus verslo kūrimo sritis: planavimą ir idėjos paiešką, prototipo kūrimą ir testavimą, produkto ir pakuotės kūrimą, produkto pristatomosios medžiagos parengimą viešinimui, ženklodaros, rinkodaros ir pardavimo strategijų rengimą, įmonės strateginį valdymą ir administravimą.

Antrinio dizaino akseleratorius subūrė gausų būrį skirtingų sričių profesionalų – lektorių, mentorių, programos koordinatorių ir savanorių. Savo patirtimi dalinosi Morta Nakaitė, Milda Skukauskaitė, Urtė Žukauskaitė-Zabukė, Victoria Dias, dr. Eugenija Strazdienė, Gražina Skripkienė, Kristijonas Dirsė, Juozas Baranauskas, Lilija Grigaitienė, Viktorija Nausėdė, Lukas Svirplys, Aistis Karpickas, Technariumo komanda ir kiti.

Foto dienoraštis (I ciklas, 2021-09-02 – 2021-10-29, Vilnius)

SUSIDOMĖJAI? Norėtumei tokiame akseleratoriuje sudalyvauti ir tu? Nori kurti ir vystyti savo verslą, plėsti žinias ir prisidėti prie tvaresnės ateities kūrimo? REGISTRUOKIS 2-am TEXTALE antrinio dizaino akseleratoriaus ciklui. Užpildyk trumpą formą: https://forms.gle/7rjX4TTF6PH8QtyK6 (registracija aktyvi)

II antrinio dizaino akseleratoriaus ciklo pradžia nukelta į 2022 m. I ketvirtį.

Daugiau apie projektą „Socialinis verslas – pirmi žingsniai kartu“ – https://textale.lt/es-projektai/

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Parašykite komentarą