Žiedinė Šiaurės-Baltijos šalių dėvėtos tekstilės sistema

Nuo 2018 m. lapkričio mėn. įgyvendinamas tarptautinis projektas „Žiedinė Šiaurės-Baltijos šalių tekstilės sistema: dėvėtos tekstilės srautų analizė Baltijos šalyse, rekomendacijos politikos formavimui ir sektoriaus vystymui“ („Towards Nordic-Baltic circular textile system: an analyses of post-consumer textiles in Baltic countries, recommendations for policy interventions and sector development“) .

Šiaurės šalių dėvėtos tekstilės srautų analizė rodo, kad pakartotiniam naudojimui tinkamos tekstilės eksportas daugiausiai orientuotas į Baltijos valstybių rinkas. Tai reikšmingai prisideda prie žiedinės ekonomikos įgyvendinimo tekstilės sektoriuje.

Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse naudotos tekstilės ir tekstilės atliekų problematika itin aktuali tiek esamuoju laikotarpiu, tiek ir žiūrint į ateities perspektyvas, ES tekstilės atliekų tvarkymo reikalavimus ir žiedinės ekonomikos diegimo galimybes. Todėl bendradarbiavimas su Šiaurės Šalimis, perimant žinias, kompetencijas ir geruosius pavyzdžius, užtikrinant reikiamus pajėgumus dėvėtos tekstilės surinkimui, pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui, galėtų reikšmingai prisidėti prie sklandaus žiedinės tekstilės sistemos diegimo Baltijos valstybėse.

Projekto tikslas yra gilinti/plėsti žinias apie tekstilės atliekų prevencijos galimybes Baltijos regione, stiprinti suinteresuotųjų šalių gebėjimus tobulinti tekstilės gaminių surinkimą, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą bei prisidėti prie veiksmingų politikos priemonių kūrimo ir diegimo, įgyvendinant žiedinės ekonomikos principus tekstilės sektoriuje.

Šiaurės šalių patirtis ir gerosios praktikos technologinių ir kitų inovacijų dėvėtos tekstilės rinkimo, rūšiavimo, pakartotinio naudojimo ir perdirbimo srityse gali būti labai vertingos pritaikant Baltijos regione. Projektu siekiama perduoti Šiaurės šalių žinias, išsiaiškinti bendrą tekstilės srautų situaciją regione, sukurti bendradarbiavimo platformą Šiaurės ir Baltijos regionų suinteresuotųjų šalių partnerystėms.

Projekto veiklos

  • Atlikti esamos dėvėtos tekstilės srautų analizę Baltijos šalyse (Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje).
  • Bendradarbiavimui ir patirties mainams suburti mokslo, valstybinio ir nevyriausybinio sektoriaus, regiono tekstilės bei jos atliekų tvarkymo sektoriaus atstovus, siekiant stiprinti tarpregioninį ir tarpsektorinį bendradarbiavimą, ieškant sektoriaus plėtros galimybių, pereinant prie žiedinės ekonomikos principais grįsto Šiaurės ir Baltijos regiono vystymosi.

Projekto partneriai:

Stokholmo aplinkos institutas Taline (Stockholm Environment Institute Tallinn Centre) (Estija) – vadovaujantis projekto partneris.

„Plan Miljö“ (Danija) – Šiaurės šalių partneris.

NVO „Green Liberty“ (Latvija).

VšĮ „Resursai tvariai plėtrai“, bendradarbiaujant su KTU Aplinkos inžinerijos institutu (Lietuva).

Atstovas susisiekimui Lietuvoje – Viktorija Nausėdienė (viktorija@textale.lt, Mob. +370 614 81155).

Projekto laikotarpis

2018 m. lapkritis – 2020 m. balandis.

Projektą finansuoja Šiaurės ministrų taryba.

Informacija apie projektą anglų kalba – https://www.sei.org/projects-and-tools/projects/towards-a-nordic-baltic-circular-textile-system/

2018 m. gruodžio 12 d. Taline vyko pirmoji projekto partnerių organizuota tarptautinė konferencija „NAUDOTA TEKSTILĖ: ATLIEKOS AR RESURSAI“ („Used textiles: waste or value“). Daugiau apie konferenciją (anglų kalba) – https://www.sei.org/events/used-textiles-waste-or-value/.

2019 m. birželio 14 d., bendradarbiaujant su LR Aplinkos ministerija ir Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje, buvo suorganizuota diskusija „TEKSTILĖS POTENCIALAS ŽIEDINĖS EKONOMIKOS KONTEKSTE“, kurios metu žiedinės ekonomikos tikslų tekstilės sektoriuje įgyvendinimo klausimais diskutavo valstybinių institucijų, NVO, mokslo, verslo, atliekų tvarkytojų ir kt. atstovai. Diskusijai buvo pristatyti pirmieji Lietuvoje vykdytos dėvėtos tekstilės klausimu susijusių organizacijų apklausos analizės rezultatai – diskusijai.

Parašykite komentarą

X