TEXTALE – platforma ŽiedinEI tekstilės ekonomikaI

Kur dėti dėvėtą tekstilę? Kam atiduoti kokybiškus dėvėtus drabužius, kaip parduoti ar apsimainyti? Kur dėti jau nebetinkamus naudoti? Klausimai, su kuriais susiduria dažnas. 

TEXTALE ieško žiedinės tekstilės ekonomikos sprendimų ir įgyvendina juos praktikoje.

Žiedinė ekonomika apima ekologinį gaminių projektavimą, atsakingą resursų naudojimą, vartojimo mažinimą, daiktų dalinimasi, taisymą ir atnaujinimą, atliekų grąžinimą pakartotiniam naudojimui, perdarymui ir perdirbimui, taip išsaugant didžiausią resursų sukuriamą pridėtinę vertę per visą gaminio būvio ciklą.  

TEXTALE priima dėvėti tinkamus drabužius, avalynę, aksesuarus ir namų tekstilę, juos rūšiuoja, paruošia naudojimui, paskirsto paramai ir pardavimams, dalį pataiso, atnaujina, naudoja kaip antrines žaliavas – perdarymo projektams.

TEXTALE komisas kviečia kokybiškus daiktus parduoti, kad bendruomenė ne kauptų, o aktyviai dalintųsi!

žiedinės tekstilės ekonomika

Bendruomenės telkimui ir vartotojų švietimui TEXTALE organizuoja stiliaus, taisymo ir atnaujinimo dirbtuves, šventes ir kitas edukacijas tvarumo temomis, atkreipiant dėmesį į asmeninių pasirinkimų galią, ugdant vartotojų sąmoningumą, pristatant aplinkai draugiškesnes (vad. Zero Waste) alternatyvas.

TEXTALE koloboruoja su dizaineriais ir entuziastais antrinio dizaino gaminių kūrimui, pristatymams ir pardavimui.

TEXTALE veiklos įtraukia savanorius. VšĮ „Resursai tvariai plėtrai“ atviri studentų praktikoms, stažuotėms.

TEXTALE vykdomos neatlygintinos veiklos: paramos daiktais paskirstymas socialinėms organizacijoms; socialiai pažeidžiamų grupių integracija, į tekstilės rūšiavimo, drabužių paruošimo, taisymo ir atnaujinimo veiklas įtraukiant asmenis iš socialiai pažeidžiamų grupių, suteikiant jiems galimybę įgyti naujų įgūdžių, dalyvauti kūrybiniuose projektuose. 

Dirbdami šalies ir tarptautiniuose projektuose, TEXTALE nuolat ieško geriausių sprendimų žiedinės tekstilės ekonomikos plėtrai: tvarių tekstilės surinkimo ir tvarkymo sistemų vystymui, dalinimosi platformos tobulinimui, inovatyvaus rūšiavimo ir perdirbimo inovacijų plėtrai bei perkurtų ir perdirbtų gaminių konkurencingumo rinkoje didinimui.

TEXTALE – socialinis verslas, Lietuvos socialinio verslo asociacijos (LISVA) narys.