Projektas „Socialinis verslas – pirmi žingsniai kartu“

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-02-0015

Projektu „Socialinis verslas – pirmi žingsniai kartu“ bendradarbiaudamos 3 aktyvios NVO – VšĮ „Resursai tvariai plėtrai“ (TEXTALE), VšĮ „Padirbtuvės“ (PADIRBTUVĖS) ir VšĮ „Šviesos kūgiai“ (TECHNARIUMAS) skatina ekonomiškai neaktyvius ir bedarbius asmenis pradėti socialinį verslą, išnaudojant žiedinės ekonomikos galimybes. 

Daugiau

Projektas Pabėgėlių ir imigrantų neformalus mokymasis ir užimtumas Vilniaus techninės kūrybos erdvėse”

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0421

Projektą įgyvendina VšĮ „Šviesos kūgiai” (TECHNARIUMAS), kartu su projekto partneriais – VšĮ „Resursai tvariai plėtrai” (TEXTALE) ir Nacionaliniu Socialinės integracijos institutu. Projektu siekiama padėti pabėgėliams ir socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms įsitvirtinti darbo rinkoje, pradėti savo verslus maitinimo/ tekstilės dizaino/ įvaizdžio kūrimo srityse, įgyti įgūdžių, skatinant kultūrinį švietimą ir užimtumą. 

Daugiau