Projektas „Socialinis verslas – pirmi žingsniai kartu“

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-02-0015

Projektu „Socialinis verslas – pirmi žingsniai kartu“ bendradarbiaudamos 3 aktyvios NVO – VšĮ „Resursai tvariai plėtrai“ (TEXTALE), VšĮ „Padirbtuvės“ (PADIRBTUVĖS) ir VšĮ „Šviesos kūgiai“ (TECHNARIUMAS) skatina ekonomiškai neaktyvius ir bedarbius asmenis pradėti socialinį verslą, išnaudojant žiedinės ekonomikos galimybes.

Projekto tikslas: Paskatinti ekonomiškai neaktyvius ir bedarbius asmenis pradėti socialinį verslą.

Tikslui pasiekti bus pasitelkiamas analogų neturintis socialinio verslo simuliatorius, kurio metu dalyviai kurs savo antrinio dizaino produktus ir kartu augins realią socialinio verslo bendrovę. Tikslinės grupės nariai įsitrauks į visas tokio verslo kūrimo dalis: planavimą, prototipo kūrimą ir maketavimą, prototipo testavimą, produkto ir pakuotės kūrimą, produkto medžiagos parengimą viešinimui, bendrovės administravimą ir pan. Taip dalyviai ne tik praplės žinias socialinio verslumo srityje, bet ir vystys savo kūrybinį potencialą, įgis prieigą ir praktinių žinių darbui su įvairia dirbtuvių įranga, bus motyvuojami įsitraukimui į socialinio verslo sritį ir tokio verslo kūrimui.

Jungiant teorinius ir praktinius užsiėmimus, projekto dalyviai bus supažindinami su realiais šiandien Lietuvoje veikiančiam socialiniam verslui kylančiais iššūkiais. Dalyviai įgis gebėjimų įsivertinti optimaliausias verslo krypties alternatyvas, kurti ir administruoti įmonę, veikti profesionaliai, net su ribotais žmogiškaisiais ir finansiniais ištekliais, vystyti tvarią gamybą, gaminti kokybišką ir paklausią produkciją, prisitraukti išorės finansavimą, tinkamai pristatyti save, prekės ženklą ir gaminius, lygiagrečiai užsiauginti sąmoningų klientų ratą, optimaliai išnaudoti reklamos įrankius, kad pasiekti tikslinę auditoriją ir visaip kaip kitaip išsilaikyti konkurencingu rinkoje.

Projekto tikslinė grupė – 15 strategijos įgyvendinimo teritorijoje (Vilniaus miesto „Šiaurinės“ ir „Pietinės“ teritorijose bei Žirmūnų ir Naujininkų seniūnijose) gyvenančių bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų.

Projekto trukmė – 2020-12-28 – 2022-06-28 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. 

 

REGISTRACIJA į II-ąjį ANTRINIO DIZAINO AKSELERATORIAUS CIKLĄ ŠIUO METU AKTYVI. KVIEČIAME PILDYTI FORMĄ IR DALYVAUTI 2022 m. cikle, kuris startuioja jau BALANDŽIO 4 d.