Projektas „Socialinis verslas – pirmi žingsniai kartu“

Projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-02-0015

Projektu „Socialinis verslas – pirmi žingsniai kartu“ bendradarbiaudamos 3 aktyvios NVO – VšĮ „Resursai tvariai plėtrai“ (TEXTALE), VšĮ „Padirbtuvės“ (PADIRBTUVĖS) ir VšĮ „Šviesos kūgiai“ (TECHNARIUMAS) skatina ekonomiškai neaktyvius ir bedarbius asmenis pradėti socialinį verslą, išnaudojant žiedinės ekonomikos galimybes.

Projekto tikslas: Paskatinti ekonomiškai neaktyvius ir bedarbius asmenis pradėti socialinį verslą.

Tikslui pasiekti pasitelkiamas analogų neturintis socialinio verslo simuliatorius, kurio metu dalyviai kuria savo antrinio dizaino produktus ir kartu augina realią socialinio verslo bendrovę. Tikslinės grupės nariai įsitraukia į visas tokio verslo kūrimo dalis: planavimą, prototipo kūrimą ir maketavimą, prototipo testavimą, produkto ir pakuotės kūrimą, produkto medžiagos parengimą viešinimui, bendrovės administravimą ir pan. Taip dalyviai ne tik plečia žinias socialinio verslumo srityje, bet ir vysto savo kūrybinį potencialą, įgyja prieigą ir praktinių žinių darbui su įvairia dirbtuvių įranga, motyvuojant įsitraukimui į socialinio verslo sritį ir tokio verslo kūrimui.

Jungiant teorinius ir praktinius užsiėmimus, projekto dalyvia supažindinami su realiais šiandien Lietuvoje veikiančiam socialiniam verslui kylančiais iššūkiais. Dalyviai įgyja gebėjimų įsivertinti optimaliausias verslo krypties alternatyvas, kurti ir administruoti įmonę, veikti profesionaliai, net su ribotais žmogiškaisiais ir finansiniais ištekliais, vystyti tvarią gamybą, gaminti kokybišką ir paklausią produkciją, prisitraukti išorės finansavimą, tinkamai pristatyti save, prekės ženklą ir gaminius, lygiagrečiai užsiauginti sąmoningų klientų ratą, optimaliai išnaudoti reklamos įrankius, kad pasiekti tikslinę auditoriją ir visaip kaip kitaip išsilaikyti konkurencingu rinkoje.

Projekto tikslinė grupė – 15 strategijos įgyvendinimo teritorijoje (Vilniaus miesto „Šiaurinės“ ir „Pietinės“ teritorijose bei Žirmūnų ir Naujininkų seniūnijose) gyvenančių bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų.

Projekto trukmė – 2020-12-28 – 2022-06-28

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

ANTRINIO DIZAINO AKSELERATORIUS: PROJEKTO EIGA ir REZULTATAI

Vieno Akseleratoriaus ciklo apimtyje – net 80 val. grupinių užsiėmimų su daugiau kaip 10 skirtingų sričių lektorių – praktikų, individuali mentorystė, konsultacijos ir praktiniai darbai TEXTALE bei partnerių dirbtuvėse.

Antrinio dizaino akseleratorius: I ciklas (2021 m. rugsėjis-spalis). FOTODIENORAŠTIS

Antrinio dizaino akseleratorius: II ciklas (2022 m. balandis-gegužė). FOTODIENORAŠTIS

Antrinio dizaino akseleratorius: sėkmės istorijos. KĄ SUKŪRĖ DALYVIAI?

PRANEŠIMAS SPAUDAI (2022-06-17)

KVIETIMAS

Tavo minčių jau kuris laikas neapleidžia tvaraus verslo idėja? Norėtum vystyti savo produktą ir susikurti sau darbo vietą, tačiau nežinai, nuo ko pradėti, ar nedrįsti vienas imtis verslo? Norėtumei išbandyti analogų neturinčios programos dalyvio kėdę? Sek informaciją: ieškome galimybių tęsti programą 2023 m.